» Alpy

Alpy

Alpy jsou největší evropský horský systém konvexní k severozápadu, vyvrásněný hlavně ve třetihorách, mohutně zaledněný. Alpy leží mezi 50-160 v.d. a 44–480 s.š., v délce téměř 1 200 km, s největší šířkou 250 km, na území Francie, Itálie, Švýcarska, Německa, Rakouska a bývalé Jugoslávie.

Oblouk Alp se táhne od Janovského zálivu, kde se stýká orograficky s Apeninami, až po střední tok Dunaje. Alpy zaujímají plochu asi 220 000 km2, z čehož je asi 4 140 km2 zaledněno. Severní část je převážně vápencová, centrální krystalická.

Geologicky představují Alpy mohutný velehorský komplex s příkrovovou stavbou. Podle směru nasunutí a podle charakteru hornin lze Alpy rozčlenit na vlastní Alpy, jež byly sunuty na sever a severozápad a na jižní Alpy vápencové, které nazýváme dinaridy, nasunutí příkrovů v této části proběhlo od severu na jih.

Švýcarské Alpy »

Alpy protínají Švýcarsko v oblouku dlouhém 1 200 km, jsou posety ledovci a sněhovými masívy, které pokrývají celkovou plochu zhruba 3 000 km2. ... více »

Rakouské Alpy »

Umělá jezera, jezy a přehrady mezi skalnatými vápencovými štíty Vysokých Taur vytvářejí jedinečné prostředí s četnými stezkami a pěknou scenérií pro pěší turisty. ... více »

Dolomity »

Dolomity patří k nejkrásnějším částem Alp. Ano, pro jejich bizarní tvary, jsou po právu často dokonce nazývány "Královnou Alp". Již samotný název Dolomity symbolizuje harmonii, která navzdory mnohotvárnosti jejich tvarů působí na člověka podmanivě. ... více »
© 2006 Alpy-turistika.cz [mapa]: Švýcarské Alpy - Rakouské Alpy - Dolomity