» Alpy » Dolomity » Marmolada

Marmolada

Skupina Marmolada tvoří jádro celých Dolomit. Věže, které se nacházejí v Punta di Penia a Punta di Rocca, dosahují se svými více než 3 300 m nejvyšších výšek v Dolomitech. Západnější věže tvoří skupiny Geislergruppe, Seiser Alm, Schlern a Rosengarten. Na severu doprovázejí skupiny Puezgruppe a Kreuzkofelgruppe údolí Abteital a Gadertal. Před ledovcem Marmolada na severozápadě leží mohutný masív Sella. Na východě se rozkládá pohoří Fannes. Skupina Latemar a horské pásmo severně od sedla St. Pellegrino-Pass až k jezeru Alleghesee ohraničuje masív Marmolada od jihu.

Čtyři velká údolí se stýkají u masívu Sella. Jsou to údolí Grödnertal, Fassatal, Cordevoletal a Abtei-Corvaratal. Všechna jsou propojena přechody přes horská sedla Grödner Joch, Sellajoch, Pordoijoch a Campolungosattel.

Vodní toky jsou na západě odváděny řekou Grödner Bach, na jihu řekou Avisio, na východě a jihovýchodě řekou Cordevolebach a na severu řekami Gran Ega a Gaderbach. Údolí Fassatal je na západě propojeno sedlem Karerpass s údolími Tiersertal a Eggental. Ve střední části mapy je sedlo Pordoijoch, které spojuje údolí Cordevoletal a Fassatal. Sedlo Falzaregopass spojuje údolí Kassiantal s údolím Cordevoletal a kotlinu okolo střediska Cortina d'Ampezzo.

Využitím silničního okruhu kolem skupiny Sella s příjezdovými silnicemi ze všech směrů je pro dopravu zpřístupněna celá oblast Dolomit mezi údolími Eisacktal a Ampezzotal. Na území nejsou žádné železniční tratě.

Západ a východ tohoto území patří k autonomní provincii Bozen. Její hranici přibližně sleduje spojnice Latemar - Grasleitenspitze - Seiser Alm. K východu pokračuje tato hranice přes Plattenofel, Sellajoch, Piz Meisules na Piz Boe. Jižní a východní soused provincie Bozen je provincie Trident. Hranice vede z vrcholu Piz Boe přes Pralongia, vrchol Lagazuoi na sedlo Falzaregopass, kde hraničí provincie Belluno s územím Jižních Tyrol.

Etnologicky je obyvatelstvo zdejších rozmanitých údolí a terasovitých pohoří rozděleno na jazykové skupiny německé, ladinské a italské. Hlavní skupinu obyvatelstva v údolích Grödnertal, Fassatal a Abteital tvoří ladinské obyvatelstvo. Jsou to potomci keltských kmenů, kteří byli Římany označeny jako "Rétové". Celé území, s vyjímkou oblasti patřící provincii Belluno, bylo až do roku 1918 rakouské. Provincie Belluno patřila od r. 1866 Itálii. Obyvatelé se kromě chovu dobytka a zemědělství soustřeďují především na cizinecký ruch. A to hlavně během zimy, což představuje hlavní zdroj obyvatelstva.

Nejvýznamnějšími centry cizineckého ruchu jsou St. Ulrich, Corvara - Kollfuschg, Kastelruth, Seis am Schlern, Vigo di Fassa a Canazei - Campitello. U některých měst se jedná o místa s mezinárodní pověstí.

Středem nejtěžších bojů během první světové války se stalo okolí vrcholu Col di Lana.

Útvary a formy Dolomit na tomto území vynikají hlavně svou krásou. Skupiny Rosengartem, Langkofel, Sella a Fannes, ale především "Královna bledých hor" Marmolada patří k velkolepým horským útvarům na světě.

Podle geologického složení Dolomity vznikly z vápence, který byl infiltrován hořčíkem a který se vytvořil z různých usazenin v moři. Při horotvorném procesu následovaly pokryvné tvary porfyrů a růžového pískovce.

Podle flóry se krajina kolem skupiny Sella a kolem masívu Marmolada dělí na flóru luk a flóru suti a skal. V blízkosti každého masívu vznikla jezera. K nejdůležitějším patří nádrž u sedla Fedaiapass na úpatí masívu Marmolada a jezero Allghe, na jehož východním břehu leží i město stejného jména.

Zatímco na západnějších terasách kolem Kastelruthu, Seisu a Tiersu převlává jižní vegetace, na zbývajícím území je vzrůst rostlin ovlivněn vyšší nadmořskou výškou. Podnebí na západě dosahuje v oblasti Bolzánské pánve vyrovnaných teplot. Na druhé straně uprostřed Dolomit během letních měsíců ve dne teplota značně stoupá, kdežto v noci se naopak rychle ochlazuje. Zvláště jasné a hezké jsou podzimní dny. V zimě za příznivých sněhových podmínek obstarává slunce hodně světla a každého návštěvníka nadchne svým teplem.

Obyvatelstvo je zde katolické. Evangelické bohoslužby se konají v hlavním provinčním městě Bolzem a během dovolených i v určitých dnech v Brixenu.

Cesta Friedrich-August-Weg

Fascinující procházka ve výškách na jižní straně skupiny Langokofel. (nejvyšší bod Langofel 3 181 m).

Ze sedla Sellajoch (2 213 m) k sedlu Fassajoch (2 301 m).

Příjezdová místa: Wokenstein (1 566 m), klimatické lázeňské místo položené uvnitř Grödner Tal. Canazei (1 450 m), v závěru údolí Val Fassa.

Výchozí bod, parkoviště: sedlo Sellajoch mezi skupinami Sella a Langkofel. Samotný výchozí bod je chata Sellajochhaus, položená u Velké cesty územím Dolomit (Große Dolomiten-straße) severně pod nejvyšším bodem sedla.

Časový rozvrh: sedlo Sellajoch - sedlo Fassajoch (1,5 - 2 h), zpět 1,5 - 2 h, celkový čas 3 - 4 h. Lehká horská turistika, dobrá široká cesta po celou trasu. Nejvyššíí bod Forc. Col Rodella (2 318 m), převýšení při výstupu asi 150 m.

Cesta Friedricha Augusta a Bindelova cesta jsou vysokohorské procházky v zajetí "královny Marmolady". Mají podobný, ale ne zcela stejný charakter. Jestliže jsou na Bindelově cestě tmavé vyvřeliny, pak zde jsou mohutná žlutočervená dolomitská horstva, která silně kontrastují se zářivými firnovými poli Marmolady. Začneme u sedla Sellajoch a vydáme se do sedla Fassajoch, nejlépe brzy ráno po cestě Friedricha Augusta, která probíhá pod mohutnými skalními útvary Langkofelu, abychom zažili při návratu do sedla Sellajoch oslnivě bílou krásu Marmolady v plném světle. nezapomenutelná pěší túra, kterou by měl člověk prodloužit na celý den!

Od chaty Sellajoch po asfaltové cestě kousek nahoru, pak doprava a po sjízdné cestě (č. 4) přes vlastní sedlo Sellajoch k Rif. Valentini (vlevo dole). Po travnatých východních svazích masívu Langkofel k chatě Grohmannhütte (2 222 m), a nakonec jižním směrem zatáčkami nahoru k Forc. Col Rodella (2 318 m). Zde zabočí cesta na jižní stranu sklupiny Langkofel. Směrem dolů k chatě Friedrich-August-Hütte (2 298 m), potom dlouhá, rovná procházka ve výšinách po zelených svazích západním směrem k chatě Plattkofelhütte položené v sedle Fassajoch (2 301 m). Návrat po stejné cestě.

Bindelweg (Bindelova cesta)

Známá vysokohorská cesta okolo ledovců Marmolady.

Z Canazei lanovkou k Rif. Sasso Becce potom po Bindelově cestě k Passo Fedaia a autobusem zpět do Canazei.

Příjezdové místo: Canazei (1 450 m). Parkoviště, lanová dráha: možnost parkování u údolní stanice pecolské lanovky v Canazei. Výjezd kabinovou lanovkou na Pecol (1 926 m), odtud sedačkovou lanovkou k Rif. Sasso Becce na výškové kótě 2 423 m - výchozí místo.

Časový rozvrh: Rif. Sasso Becce - Passo Fedaia 2 - 2,5 h. Pohodlné horské putování, nejvyšší bod 2 432 m, převýšení 388 m.

Bindelova cesta a cesta Friedricha Augusta patří k nejznámějším přechodům v Dolomitech. Proč asi? Tady v žádném případě neprocházíme typickým dolomitským územím, neboť obě cesty se nacházejí v zajetí Marmolady, hory, která díky svému silnému zalednění, viditelnému ze severu, připomíná spíše centrální Alpy. Mohl by to být tedy právě fascinující protiklad "královny Marmolady" k jejím "kumpánům".

Díky umělému jištění při výstupu a díky autobusovému spojení může být dnes přechod Bindelovy cesty podniknut jako pohodlná denní okružní trasa z Canazei. Lanovka nás doveze k Rif. Sasso Becce. Tam putujeme proti třpytícímu se firnovému směhu Marmolady po nazelenalých jižních svazích podél tmavých skal skupiny Padon k serpentinám vedoucím dolů k Passo Fedaia, odkud nás autobus může dovézt zpět do Canazei.

Od Ri. Sasso Becce po Bindelově cestě k Passo Fedaia: východním směrem do sedla, kde se nachází Báita Fredarola (2 383 m). Nyní po dobře značené cestě (č. 601) dlouhým traverzem travnatých jižních svahů Col del Cuc a Sasso Cappello východním směrem nejprve po rovině, potom mírně nahoru k chatě Rif. Vial del Pan (2 432 m), ležící na jižním úbočí Sasso Cappello. Dále ke štěrbině na východě hory, pak východním směrem do velké luční muldy pod Belvederem. Nyní přes příkře se svažující úbočí serpentinami doprava k jihu dolů k Passo Fedaia s Rif. E. Castiglioni (2 044 m).

Visutá lanovka vede na Pecol, nacházející se na cestě, která vede nad sedlo Pordoijoch; jsou tu rozsáhlé lyžařské terény. Sedačková lanovka vede k Belvederu ve výšce 2 389 m (horská chata). Od Pordoijochu vede Bindelweg (Viel dal Pan), cesta, kterou se za 2,5 h dostamene přes Rifugio Viel dal Pan (chata, 2 346 m) k Rifugio Marmolada/Castiglioni u uměle přehrazeného jezera Fedaiasee (2 046 m).

Arabba / Réba

Osada patřící k obci Livinallongo del Col di Lana. Provincie Belluno, 285 obyvatel, výška 1 601 m. Horské dráhy: lanovka Porta Vescovo do 2 565 m.

Půvabné letovisko v ladinském Buchensteinu (Livinallongo del Col di Lana) mezi průsmykem Pordoijoch a sedlem Campolongo na úpatí skupiny Sella u "Velké Dolomitické silnice". Malá ves je hojně navštěvována. V posledních letech stále více hostů především v zimním období. Množství lanovek a vleků jednak v bezprostřední blízkosti, jednak na blízkém sedle Campolongo a jednak v sedle Pordoi, 9 km vzdáleném. Lanovka Porta - Vescovo, vedoucí na Marmoladu přes horské hřebeny Crepes di Padon, je jednou z mnohých lanovek k ledovci Marmolady. Na sedlo Campolongo vedou lanovky z Corvary a z Colfosca. Arabba leží ve středu lyžařské oblasti, která má všechna potřebná zařízení a sportovní i turistická vybavení.

Farní kostel ze 17. stol.

Výlety: Arabba, Porto Vescovo, Fedaia (2 h); Arabba, sedlo Passo Pordoi, osarium (2 h); Arabba, vrchol Piz Boe (5 h); Arabba, Monte Cherz, sedlo Compolongo (3 h).

© 2006 Alpy-turistika.cz [mapa]: Švýcarské Alpy - Rakouské Alpy - Dolomity