» Alpy » Dolomity

Dolomity

Dolomity
Zajímavé oblasti Dolomity patří k nejkrásnějším částem Alp. Ano, pro jejich bizarní tvary, jsou po právu často dokonce nazývány "Královnou Alp". Již samotný název Dolomity symbolizuje harmonii, která navzdory mnohotvárnosti jejich tvarů působí na člověka podmanivě. Dolomity získaly svůj název podle svého objevitele francouzského geologa Deodat Gratet de Dolomieu. Ten ve druhé polovině 18. stol. upozornil na to, že dolomit je hornina, kterou tvoří vápenec a příměsy uhličitanu vápenato-hořečnatého.
© 2006 Alpy-turistika.cz [mapa]: Švýcarské Alpy - Rakouské Alpy - Dolomity