» Alpy » Dolomity » Flóra - fauna

Flóra - fauna

Přirozená flóra Dolomit má alpský charakter. Údolní roviny a mírnější svahy pokrývají většinou pole a louky, strmější svahy, přibližně do výšky 2 200 m, převážně jehličnaté lesy, v jižních částech Dolomit i listnaté. Nad nimi se rozprostírají horské louky a pastviny, hýřící pestrou alpskou květenou.

Flóra Dolomit se příliš neodlišuje od jiných alpských oblastí s obdobnými klimatickými podmínkami. Velmi proměnná je hranice mezi jednotlivými vegetačními pásmy. Výška hranice lesa je zde ovlivňována různými faktory. Zatímco jehličnaté stromy začínají obvykle již ve výšce 800 m a na místech, kde se v nižších polohách vyskytují buky a kaštany, jsou území (např. na svahu Monte Pelma u sedla Santa Lucia), na kterých se buky udržují až do výšky 1 300 - 1 500 m. Jehličnaté lesy, které překračují na pastvinách a loukách hranici 1 800 m, dosahují společně s kosodřevinou až do výšky 2 000 m. Jsou to převážně smrky a menší měrou i modříny a borovice. Z alpských květin je nutné připomenout hořce, lomikameny, střevíčník pantoflíček, dřípatku horskou, lilii zlatohlávek a samozřejmě protěž alpskou. Všechny tyto květiny jsou přísně chráněny.

Bohatá je také fauna. Na Corda Marcora žije stádo kozorohů. Dále se zde vyskytují kamzíci a srnci, lišky, jezevci, veverky, kuny, svišti (především v okolí sedla Falzarego a Giau), orli, sokoli, jestřábi, koroptve, tetřevi, sojky a havrani. V potocích i jezerech je hojně ryb, především pstruhů.

© 2006 Alpy-turistika.cz [mapa]: Švýcarské Alpy - Rakouské Alpy - Dolomity